Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

VỤ CÁI TỰA BÀI - AI ĐẠO AI ?

VỤ CÁI  TỰA BÀI - AI ĐẠO AI ?

Chuyện là trong đợt xét giải VHNT Xuân Hồng lần 2/2016 bộ môn Âm nhạc có tác giả NQĐ đạt giải 3 với chùm ca khúc 4 bài trong đó có bài Bên tượng đài chiến thắng Tua Hai. Bỗng dưng,có một nhà thơ tên PKS thấy có tựa bài hát  nầy giống với tựa bài thơ Bên tượng đài chiến thắng Tua Hai của ông liền làm đơn khiếu nại gửi các ban ngành cho rằng nhạc sỹ lấy thơ ông phổ nhạc mà không đề tên? Tôi thật ngạc nhiên vô cùng vì bài  hát Bên tượng đài chiến thắng Tua Hai của tôi sáng tác từ năm 2005 trong dịp đi thực tế sáng tác ở Khu di tích lịch sử Tua Hai năm 2005 cùng với các nhạc sỹ Thành phố NS Vũ Thành, Nguyễn Ngọc Thiện, Lư Nhất Vũ….do Sở VHTT DL