Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

ÂM VANG SÔNG HÀN

Bút ký
ÂM VANG SÔNG HÀN
Nguyễn Duyên
Chúng tôi đến Đà Nẵng vẫn còn trong vùng ảnh hưởng cơn bão số 10 đang ập vào các tỉnh phía Bắc miền Trung ,có người nói đùa là ta đang lao vào trung tâm cơn bão…sáng tác, nhưng thực tế thời tiết đã ủng hộ anh em văn nghệ sỹ, trong suốt thời gian dự trại toàn nắng hạn suốt rất ít mưa… Theo  lịch của Trung tâm hỗ trợ sáng tác VHNT thuộc Bộ VHTT&DL, đoàn VNS Tây Ninh đến Nhà sáng tác Đà Nẵng sáng tác trong thời gian 15 ngày kể từ 15/9 – 30/9/2017  Đoàn có 15 hội viên gồm các phân hội văn học , âm nhạc, hội họa, sân khấu, văn học, nhiếp ảnh ( do bà Đặng Thị Phượng - PCT Hội làm trưởng đoàn )