Thứ Năm, 10 tháng 6, 2021

DANH SÁCH HỘI VIÊN KẾT NẠP ĐỢT 1 - 2021

 


HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM

DANH SÁCH HỘI VIÊN KẾT NẠP ĐỢT 1 - 2021

I. NGÀNH SÁNG TÁC:
1. Võ Văn Vinh (1972) - Trường Cao đẳng tỉnh Bình Định.
2. Nguyễn Ngọc Hiện (1983) - Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau.
3. Trần Khánh Vân (1965) - Bà Rịa - Vũng Tàu.
4. Lê Văn Hà (Bút danh: Lê Hà, Hồng Hà) (1979) - Trường sĩ quan không quân Nha Trang, Khánh Hòa.
5. Đỗ Hoàng Phương (Bút danh: Đỗ Phương) (1980) - Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.
6. Trần Đức Toàn (Bút danh: Trần Toàn) (1979) - Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh.