Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Đôi Mắt Người Sơn Tây – nàng là ai ?

Đôi Mắt Người Sơn Tây – nàng là ai ?

Nguyễn Duyên


Bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng  được sáng tác trong thời gian kháng Pháp khoảng năm 1948 ,1949, từ nhiều thập kỷ qua được người yêu thơ thuộc nằm lòng. Quang Dũng là nhà thơ thời tiền chiến có nhiều bài thơ hay, trữ tình như : Tây Tiến, Đôi bờ..
nhưng Đôi mắt người Sơn Tây là một bài thơ được nhiều người ái mộ. Bài thơ như nói lên cuộc gặp gỡ đượm màu chia ly giữa nhà thơ với người con gái trong thời loạn lạc, một thoáng quen nhau và chia tay giã biệt – một cuộc tình
buồn ngắn ngủi :
Em ở thành Sơn chạy giặc về
Tôi từ chinh chiến mới ra đi
Cách biệt bao lần quê Bất bạt
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì
Như vậy người con gái nầy chắc hẳn ở Sơn Tây, và đã gặp nhà thơ ? Nhưng nàng là ai , tên gì , làm gì , ở đâu ? Nhiều giai thoại cho rằng Quang Dũng quen người con gái Pháp ( vì có câu “Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương” ?) nhưng Tây Phương cũng là địa danh của tỉnh Sơn Tây ngày ấy (nay là tỉnh Hà Tây) với ngôi chùa Tây Phương nổi tiếng ( bài thơ Mười hai vị La Hán ở chùa Tây Phương