Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Gặp gỡ nhạc sĩ Trần Tiến

 


Gặp gỡ nhạc sĩ Trần Tiến

Nguyễn Duyên

Giữa tháng 10/2019 đoàn văn nghệ sĩ Tây Ninh có đi tham gia trại sáng tác tại Nhà sáng tác Vũng Tàu, nghe nói nhạc sĩ Trần Tiến ra ngụ ở đây khá lâu nên anh em chúng tôi muốn đi thăm nhạc sĩ một lần. Qua nhạc sĩ Thiên Toàn là người địa phương hướng dẫn một buổi sáng