Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Nhận xét của Hội đồng xét giải thưởng Âm nhạc năm 2019

Hội đồng xét giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2019, được thành lập theo theo Quyết định số 34/QĐ-HNS ngày 4 tháng 12 năm 2019, do Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam ký, gồm:
Hội đồng thanh nhạc do nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng Ban; và các Ủy viên là nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội; nhạc sĩ Tôn Thất Lập - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Ngô Quốc Tính.