Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ III năm 2021

 Kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng lần thứ III năm 2021 

Cập nhật ngày: 18/07/2021 - 15:33

BTNO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong vừa ký ban hành quyết định công nhận kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2021, gồm 11 tác phẩm, 11 nhóm tác phẩm, 10 tập tác phẩm thuộc 5 loại hình của 32 tác giải