Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh được trao Bằng khen xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

 


Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh được trao Bằng khen xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Na
m 

Ngày 20 tháng 3 năm 2021, tại thành phố Cần Thơ ( khu du lịch Cồn Khương ) Hội nhạc sĩ Việt Nam đã  tổ chức làm lễ khen thưởng 22 đơn vị, chi hội trong cả nước có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ IX ( 2015-2021) trong đó có