Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

HỘI VHNT TÂY NINH GIAO LƯU VĂN NGHỆ

Nhân Ngày Âm nhạc VN lần thứ 8 Hội VHNT Tây Ninh đến giao lưu cùng Hội VHNT Bình Dương,đoàn đi gồm 15 anh em VNS trong đó có một số Nhạc sỹ trong Chi hội và phân hội tham gia như : Ns Nguyễn Quốc Đông,Lê Hữu Trịnh,Trần Quang Cường,Nguyễn Trọng Quý.. bà Đặng Thị Phượng PCT Hội làm