Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

HUYỀN THOẠI NÚI BÀ

 HUYỀN THOẠI NÚI BÀ

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Triệu Khắc Tư

Hòa âm: Nghiêm Ngọc Duy