Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

MỘT BÀI HÁT THEO ĐOÀN QUÂN VỀ GIẢI PHÓNG TÂY NINH

 


Một bài hát theo đoàn quân về Giải phóng Tây Ninh

*Nguyễn Duyên

Đó là bài hát Tây Ninh rực lửa tiến công của nhạc sĩ Lê Chí Trung, là một nhạc sĩ  kháng chiến trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng thị xã Tây Ninh ngày 30.4.1975. Sau đó anh về công tác tại ty thông tin văn hóa Tây Ninh (lúc đó chưa gọi là sở), anh em văn nghệ thường gọi thân mật là anh Hai Trung, tánh tình anh rất hòa nhã vui vẻ nên dễ gần gũi ai cũng thích. Thời gian những năm đầu giải phóng khoảng năm 1978 tôi vào làm việc  ngành văn hóa Tỉnh, lúc đó chú Bảy Dũng làm trưởng ty (Võ Trí Dũng) Tôi