Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2020

TUA HAI VANG MÃI BẢN HÙNG CA BẤT TỬ

 TUA HAI VANG MÃI BẢN HÙNG CA BẤT TỬ

Nhạc và lời: Nguyễn Quốc Đông

Trình bày: Triệu Khắc TưKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét