Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Bên tượng đài chiến thắng Tua Hai (Nguyễn Quốc Đông)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét