Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

Ai có về Tây Ninh

AI CÓ VỀ TÂY NINH
Thơ: Nguyễn Quốc Việt
Phổ nhạc: Nguyễn Quốc Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét